változások 2023

Jelentős változások az energetikai tanúsítványokkal kapcsolatban

2023. május 25-én megjelent a Magyar Közlöny 2023. évi 78. számában a Kormány 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelete egyes építésügyi tárgyú kormányrendeleteknek az épületenergetikai követelményekkel összefüggő módosításáról. 2023. november 1-jén a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatályát veszti és felváltja a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról. Jelentősen megváltozott az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30) Korm. rendelet.

2023. november 1-jétől:

Új energetikai tanúsítvány

Új energetikai tanúsítvány

A számítási módszer teljesen megváltozott. Részletesebb, összesen 13- 14 oldalas, könnyebben érthető energetikai tanúsítványok készülnek. A számítást alátámasztó munkarész csatolmányként jelenik meg, ez + 14-20 oldal, amit már nem kell kinyomtatni. Az új tanúsítvány mérete lényegesen nagyobb, 4- 6 MB körül van.

Egy betűjel jelzi a hatékonysági kategóriákat A+++ és I között. Kategóriába sorolás 2 féle képpen is megtörténik; az összetett energetikai jellemző és a CO2 kibocsátás alapján is. A tanúsítványok részletes, számszerűsített korszerűsítési javaslatot tartalmaznak. Az új tanúsítványok elkészítése némi többletmunkával jár.

ami nem változott:

A 176/2008. (VI. 30.) rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása esetén – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével – az eladónak vagy a bérbeadónak a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a leendő vevőnek vagy bérlőnek, és legkésőbb a birtokbaadás napjáig át kell adnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a vevőnek vagy a bérlőnek.”

Meddig érvényes az új energetikai tanúsítvány?

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 8.§-a alapján az energetikai tanúsítvány a kiállítás napjától számított 5 évig érvényes. De ha a tanúsítvány hatálya alatt a meghatározott követelményérték vagy a meghatározott kategóriába sorolási módszertan megváltozik, akkor a változás előtt kiállított tanúsítvány még a változást követő 60. napig használható fel ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén. Ez időponton túl új tanúsítványt kell készíteni.

A kategóriába sorolási módszertana 2023.11.01-én megváltozott. A 2023.11.01. előtt készült tanúsítványok 2024-ben már nem használhatóak fel tulajdonjog átruházás vagy bérbeadás esetén. 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet nem mond olyat, hogy a tanúsítvány érvényét veszti, hanem azt mondja, hogy újat kell készíteni. 

Új épület építése esetén az energetikai tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik. Meglévő épület eladása / bérbeadása esetén az eladó /bérbeadó kötelezettsége.

Új energetikai tanúsítvány lekérdezés online

2023. november 1-től az új energetikai jogszabály hatályba lépésével egyidejűleg a Lechner Nonprofit Kft. egy új e-tanúsítás alkalmazást indított. A rendszerben megtalálható a 2023. november 1. utáni és előtti tanúsítványok is. Az azonosítót csökkenő sorrenbe állítva a legújabb tanúsítványok jelennek meg. Az új HET kódok HET-1000-0000 kezdődnek. energetikai tanúsítvány lekérdezés

Energetikai tanúsítvány követelmények

Az energetikai tanúsítvány megmutatja az épület vagy rendeltetési egység összesített energetikai jellemzőjét, vagyis az 1 m2-re jutó éves nem megújuló primer energia felhasználását, és a CO2 kibocsátás értékét. A közel nulla energiaigényű épületek követelményeihez képest százalékban kifejezve.

Meglévő épület adásvétele vagy bérbeadása esetében nem kell megfelelni a közel nulla energiaigényű követelményeknek. Ilyenkor egy állapotot rögzítünk, hogy milyen osztályba kerül az ingatlan. Vagyis egy régebben épült ingatlannak nem kell megfelelnie a mai követelményeknek.

Meglévő épület bővítése, vagy új épület építése és használatbavételekor viszont meg kell felelni a követelményeknek.

Lakóépületeknél az összesített energetikai jellemző követelményértéke: 76 kWh / m2 évente. A CO2 kibocsátására vonatkozó követelmény érték 20 kg/m2 év. A 100 % a közel nulla energiaigényű követelménynek pontosan megfelelő érték. Ez az A kategória.

Ha 100 % az épület értéke, akkor teljesítettük a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményszintet. Használatbavételi engedélyhez jelenleg nem tudom vállalni az energetikai tanúsítvány elkészítését.

Ha az eredmény pl. 180 %, az összesített energetikai jellemző értéke 136,8 kWh/m2 évente, az ingatlan D kategóriába kerül, ekkor nem közel nulla energiaigényű az épület. Az energetikai tanúsítvány eredménye magába foglalja az épületben elfogyasztott energián túl azt a mennyiséget is, mely ahhoz szükséges, hogy az energia az épülethez eljusson, annak előállítási, szállítási és átalakítási energia igényét is.

A legfontosabb változás a követelményeket érinti, ezen túl megváltozott és új fogalmakkal egészült ki a rendelet fogalomjegyzéke is.

Összesített energetikai jellemző: az épület vagy rendeltetési egység 1 m2-re jutó éves nem megújuló primer energia felhasználása. Magába foglalja az épületben elfogyasztott energián túl azt a mennyiséget is, mely ahhoz szükséges, hogy az energia az épülethez eljusson. Azaz annak előállítási, szállítási és átalakítási energia igényét. Ha az épület megújuló energiát használ, az az összesített energetikai jellemző értékét csökkenti. Ezért az értéke nem hasonlítható össze az épület mért fogyasztásával. Nem tartalmazza a főzés, a háztartási és irodagépeket, valamint a lakóépületeknél a világítás energiaigényét. Ezért az értéke nem hasonlítható össze az épület mért fogyasztásával.

A megújuló energia részarányt felváltja az életciklus alapú CO2-kibocsátás követelménye.

CO2 kibocsátás: az épület vagy rendeltetési egység energiafelhasználásához köthető 1 m2-re jutó éves széndioxid kibocsátás, az összesített energetikai jellemzőnél ismertetett kivételekkel. Magában foglalja az épület kibocsátásán túl azokat a kibocsátásokat is, amelyek az energiahordozó kitermelési, szállítási és átalakítási folyamataihoz kötődnek.

Az energetikai tanúsítvány egy energetikai megfelelőséget igazoló számítás

Az épületenergetikai rendeleteket illetően lényegi változások történtek. A változás jelentősen érinti a számítási módszert, a követelményeket és az energetikai tanúsítvány tartalmát egyaránt.

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletet felváltja az építési és közlekedési miniszter 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról. A 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelet pedig a 176/2008. (VI. 30.) kormányrendeletben eszközöl jelentős módosításokat, vagyis változnak az energetikai tanúsítvány szabályai is. 2023. november 1-jén megjelenik a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról.

Korszerűsítési javaslatok

Korszerűsítési javaslatok

Az újdonságokról röviden

Az épület energetikai megfelelősége egyes zónákra vagy egyes helyiségekre elvégzett számítások eredményeinek összegzésével is igazolható.

A jelzett felületek belső oldalon mért értékek, a kivitelezési felületek jellemzően nagyobbak. A javasolt hőszigetelési vastagság csak irányadó, a számítási módszertan az összehasonlíthatóság miatt egyszerűsített, egységes hővezetési tényezővel (0,04 W/mK) számol. Tájékoztató jellegű, standardizált adat, nem helyettesíti a gondos tervezést, eltérő anyagválasztás, építéstechnológiai sajátosságok mentén eltérhet.

A táblázat az épület energiahordozónkénti és felhasználási célonkénti energiafogyasztását tartalmazza, alapterület egységre vonatkoztatva (végső energia) szabványos használat mellett, melyek fedezésére szolgálhat az exportált energia is. (Nem tartalmazza a főzés, háztartási- és irodagépek, lift és a technológiák, lakóépületek esetén a világítás energiaigényét.)

Épületszerkezetek értékelési osztályai

A hiteles energetikai tanúsítvány lapon az energetikai szempontból meghatározó határoló szerkezeteket hatékonyság szerint be kell sorolni az átlagos hőátbocsátási tényező alapján.

A besorolási kategória határok és megnevezések (részlet).

Homlokzati fal U (W/m2K)
rosszgyengeközepeskiváló
 0,9<0,45-0,90,24-0,450,16-0,24≤0,16
Nyílászáró (W/m2K)
rosszgyengeközepeskiváló
3,0<1,5-3,01,1-1,50,8-1,1 ≤0,8

A nyílászáró szerkezetek esetében a keretszerkezet, a transzparens szerkezet (üvegezés), annak távtartói és hasonló funkciójú szerkezetek hatását is tartalmazó hőátbocsátási tényezőt kell figyelembe venni.

Uw = (Uf*Af + Ug*Ag + PSIg*Ig)/A

A nyílászáró hőátbocsátási tényezőjének számítási képlete. Látható, hogy az Uw magasabb érték, mint az Ug

  • Ug-(glazing) az üvegezés hőátbocsátási tényezője. Ez az érték az üvegfelületre vonatkozik, mely függ az üvegtáblák egymástól való távolságától, az üvegtáblák számától és a táblák közti rést kitöltő gáz típusától.
  • Uf-(frame) a tok hőátbocsátó képessége. Az Uf általában magasabb, mint az Ug érték.
  • Uw-(window) az egész ablakra vonatkozik, az üveggel és a tokkal együtt.

 

U érték a hőátbocsátási tényező. Az épületszerkezet hőveszteségével arányos tényező. Megmutatja, hogy egységnyi felületen mennyi hőenergia távozik egységnyi idő alatt, egységnyi hőmérséklet különbség esetén.

Minél alacsonyabb ez a szám, annál jobb. 2006 előtt a hőátbocsátási tényezőre a K érték elnevezés volt a jellemző. 2006-tól U értéket használunk, a K helyett. Építőipari szakemberek szívesebben használnak K értéket, de ugyanarra a dologra gondolnak.

A homlokzati fal és a nyílászáró szerkezetek átlagos hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények változásai

Épülethatároló szerkezetHőátbocsátási tényező követelmény érték változásai építési év alapján
2006 – 20172018-20232023. november 1-től.
Homlokzati fal0,450,240,24
Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró1,61,151,1

Például egy 2017-ben épült családi házban a nyílászáró hőátbocsátási tényezője 1,6 W/m2K. A homlokzati fal 0,45 W/m2K alatti. 2017-ben teljes mértékben megfelelt a követelményeknek. A jelenlegi, 2023. novemberi 1. utáni besorolás alapján: a nyílászáró hatékonysága: gyenge. A homlokzati fal besorolási kategóriája: közepes.

Hőátbocsátási tényező építési idő alapján

Fal anyaga – falazóelemÉpítés idejeVakolatlan
falvastagság cm
Hőátbocsátási tényező U (W/m2K) Normál
vakolattal
nagyméretű tömör téglafal1870-1910441,29
kisméretű tömör téglafal1920-tól381,43
kisméretű tömör téglafal1920-tól511,16
B30 blokktéglafal1960-tól301,47
YTONG P2-05 NF+GT1990-től300,40
YTONG P2-05 NF+GT1990-től250,47
POROTHERM 30 N+F1990-től300,49
POROTHERM 38 N+F1990-től380,41

Ha a tanúsítvány hatálya alatt a rendeletben meghatározott kategóriába sorolási módszertan megváltozik, a változás előtt kiállított tanúsítvány még a változást követő 60. napig használható fel ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén, mely időponton túl e célból új tanúsítványt kell készíteni.

Ha a tanúsítvány kiállítására önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása miatt kerül sor, a tanúsítványt az önálló rendeltetési egységre kell kiállítani.

Hozzászólások lezárva.