energiafogyasztás számítása

Hogyan számolják az energiafogyasztást?

Arra a kérdésre, hogy „hogyan számolják ki egy lakás energiafogyasztását?” nem olyan könnyű a válasz.

A rövid válasz az, hogy a számítási módszertan alapján.

A részletes válasz a 91 oldalas számítási módszertanban található, ami a kormany.hu oldalról is letölthető. A kormany.hu lap alján a közérdekű információk és adatoknál kell keresni. Vagy közvetlenül ezen a linken: https://kormany.hu/dokumentumtar/epuletek-energetikai-jellemzoinek-meghatarozasa-szamitasi-modszer-2

Energiatanúsítás esetén az alábbi lépéseket kell követni:

1. Az épület rendeltetésének, alapadatainak meghatározása.
2. Geometriai adatok meghatározása, beleértve a csatlakozási élhosszakat is.
3. A szerkezetek elemi követelményeihez kapcsolódó értékek meghatározása (átlagos és egyenértékű hőátbocsátási tényezők).
4. Az épületszerkezetekre, a nyári túlmelegedésre és az épülettechnikai rendszerelemekre vonatkozó elemi követelmények ellenőrzése.

5. Az épület felület/térfogatarány számítása.

Épület felületbe (A) beszámítandó a kondicionált tereket határoló valamennyi szerkezet felülete: beleértve a teljes talajjal, szomszédos épülettel, energetikailag nem védett nem kondicionált helyiségekkel érintkező felületeket; a belméretek alapján számolva. A felületbe (A) nem számítható be az azonos épületen belül külön fűtött rendeltetési egységek közötti szerkezetek, vagy az önálló rendeltetési egységen belüli felületek.

Az épület térfogat (V) fűtött épülettérfogatot jelent, annak légtömör szerkezetekkel határolt hányadát belméretek szerint számolva, beleértve az 1,9 m belmagasság alatti térrészek térfogatát is. Az épülettérfogatba nem számolandó a tartózkodástól légtömör szerkezetekkel elzárt búvóterek térfogata; ilyen például a légtömör álpadló alatti vagy légtömör álmennyezet feletti tér.

6. Nettó fűtési és hűtési hőenergia-igény számítás

7. A fűtési rendszer energiafelhasználása

7.1. A fűtési rendszer által fedezendő nettó hőenergia igény meghatározása energiahordozónként
7.2. Rendszer veszteségek meghatározása
7.3. A rendszer hőenergia felhasználásának meghatározása energiahordozónként
7.4. A rendszer villamos segédenergia felhasználásának meghatározása

8. A használati melegvízellátó rendszer energiafelhasználása

8.1. Nettó hőenergia igény meghatározása
8.2. Rendszer veszteségek meghatározása
8.3. A rendszer hőenergia felhasználásának meghatározása (égéshő alapon) energiahordozónként
8.4. A rendszer villamos segédenergia felhasználásának meghatározása

9. A szellőző rendszer energiafelhasználása
9.1. A légfűtéssel fedezendő nettó hőenergia igényének meghatározása (előfűtés, utófűtés, látens hő külön-külön)
9.2. Rendszer veszteségek meghatározása
9.3. A rendszer hőenergia felhasználásának meghatározása (égéshő alapon) energiahordozónként
9.4. A rendszer villamos segédenergia felhasználásának meghatározása

számítás10. A hűtési rendszer energiafelhasználása

10.1. Rendszer veszteségek meghatározása
10.2. A rendszer hőenergia felhasználásának meghatározása energiahordozónként
10.3. A rendszer villamos segédenergia felhasználásának meghatározása

11. A világítás villamos energiafelhasználásának meghatározása, mely lakó és szállás jellegű épületek (a továbbiakban együtt: lakóépületek) esetén elhagyandó
12. Az épület saját rendszereiből származó nyereségáramok meghatározása
13. Az épület komplex indikátorainak meghatározása (pl. fajlagos megújuló, nem megújuló, teljes primerenergia felhasználás, szén-dioxid kibocsátás) a nettó kondicinált alapterület egységére fajlagosítva

14. A referencia épületre vonatkozó számítások elvégzése és a referenciaépület komplex indikátorainak meghatározása (a komplex indikátorokra vonatkozó követelményértékek meghatározása); Lakóépületek esetén a referenciaérték adott, meghatározása csak szimuláció esetén lehetséges és szükséges;
15. A követelményeknek való megfelelés ellenőrzése, nem megfelelés esetén az épület áttervezése

 

Energiatanúsítás esetén a leírt lépéseket kell követni a következő különbségekkel:

  • Önálló rendeltetési egység tanúsítása esetén a fajlagos hőveszteség tényező számítása elhagyható.
  • Egyéb rendeltetésű (nem lakó vagy szállás jellegű) funkciójú önálló rendeltetési egység tanúsítása esetén egyszerűsített esetben az önálló rendeltetési egységre kell elvégezni a referencia számításokat.
  • A számítás kiegészül utolsó pontként a kategóriába sorolással és a tanúsítvány kiállításával.

Egyszerűsített és részletes számítás

A számítás során egyszerűsített vagy részletes számítási módszerek között lehet választani. Az egyszerűsített és részletes módszerek alkalmazása között számítási lépésenként megengedett dönteni.

Hozzászólások lezárva.