összesített energetikai jellemző

összesített energetikai jellemző értelmezése

Összesített energetikai jellemző: az épület vagy rendeltetési egység 1 m2-re jutó éves nem megújuló primer energia felhasználása. Magába foglalja az épületben elfogyasztott energián túl azt a mennyiséget is, mely ahhoz szükséges, hogy az energia az épülethez eljusson. Azaz annak előállítási, szállítási és átalakítási energia igényét. Ha az épület megújuló energiát használ, az az összesített energetikai jellemző értékét csökkenti. Ezért az értéke nem hasonlítható össze az épület mért fogyasztásával.

Nem tartalmazza a főzés, a háztartási és irodagépeket, valamint a lakóépületeknél a világítás energiaigényét. Ezért az értéke nem hasonlítható össze az épület mért fogyasztásával.

összesített energetikai jellemző követelményértéke

Lakóépületeknél az összesített energetikai jellemző követelményértéke: 76 kWh / m2 év A CO2 kibocsátására vonatkozó követelmény érték 20 kg/m2 év. A 100 % a közel nulla energiaigényű követelménynek pontosan megfelelő érték. Ez az A2023 kategória. Ha 100 % az épület értéke, akkor teljesítettük a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményszintet. Ha az eredmény pl. 180 %, az összesített energetikai jellemző értéke 136,8 kWh / m2 év, az ingatlan D2023 kategóriába kerül, ekkor nem közel nulla energiaigényű az épület.

Az energetikai tanúsítvány eredménye magába foglalja az épületben elfogyasztott energián túl azt a mennyiséget is, mely ahhoz szükséges, hogy az energia az épülethez eljusson, annak előállítási, szállítási és átalakítási energia igényét is.

Tehát az energetikai tanúsítvány egy eszköz, amely a lakás energetikai tulajdonságairól tájékoztat. Megmutatja az épület vagy a lakás összesített energetikai jellemzőjét, vagyis az 1 m2-re jutó éves nem megújuló primer energia felhasználását, és a CO2 kibocsátás értékét. A közel nulla energiaigényű épületek követelményhez képest százalékban kifejezve.

A tanúsítvány megmutatja, hogy milyen szintű az adott épület energiahatékonysága a közel nulla energiaigényű kötevelményekhez képest. A skála a legkedvezőbb „A+++2023” kategóriától a legkedvezőtlenebb „I2023” kategóriáig terjed. Az A+++2023 kategória értéke nullánál kisebb szám is lehet. „A2023” kategória a mindenkori energetikai követelményszintnek éppen megfelelő épületet jelenti. 

Meglévő épület adásvétele vagy bérbeadása esetében nem kell megfelelni a közel nulla energiaigényű szintenek. Ilyenkor egy állapotot rögzítünk, hogy milyen osztályba kerül az ingatlan. Vagyis egy régebben épült ingatlannak nem kell megfelelnie a mai követelményeknek.

Meglévő épület bővítése, vagy új épület építése és használatbavételekor viszont meg kell felelni a követelményeknek.

Hozzászólások lezárva.