Energetikai tanúsítvány ára 2023

Energetikai tanúsítvány árak

Energetikai tanúsítvány ára Budapesten kiszállással, adásvételi szerződéshez vagy bérbeadáshoz. Az ár 120 m2-nél kisebb lakásra vonatkozik m2-től függetlenül. A helyszíni szemlétől számítva 1-2 munkanapon belül.

TípusÁrak Bruttó*
Társasházi lakás17.500.-Ft
Egyszintes családi ház, házrész 23.500.-Ft
Többszintes családi ház32.500.-Ft
Tetőtéri lakás32.500.-Ft
Nem lakóépület (iroda, kereskedelmi)Egyedi árak 
  
Nyomtatás és postázás+ 1.000.-Ft

Megrendelés telefonon: 06-20-912-14-05

Az árak 2023. október 25-től érvényesek. Adásvételi szerződéshez vagy bérbeadáshoz, kiszállással, helyszíni szemlével és mérésekkel. Az ár 200 m2-nél kisebb ingatlanra vonatkozik m2-től függetlenül. Sürgősségi (24 órán belüli) felár +4.000.-Ft, ha tudjuk vállalni. 

Energetikai tanúsítvány ára 2022

Energetikai tanúsítvány ára 2023

*Nem vonatkozik: Pályázathoz vagy használatbavételi engedélyhez. Pályázathoz vagy használatbavételi engedélyhez egyedi árak alapján. Nem vonatkozik: napelemes, napkollektoros házban lévő, vagy geotermikus-, hőszivattyús-, vagy elektromos fűtésű (elektromos kazán, fűtőfólia, infrapanel stb.), ill. tetőtéri, vagy belső kétszintes lakás esetén. A műemlék épületekhez tartozó értékleltár elkészítését és költségeit az ár nem tartalmazza.

A digitális aláírással ellátott, lepecsételt, hiteles energetikai tanúsítványt a helyszíni szemlétől számítva 1-2 munkanapon belül E-mailen küldöm. Az elkészült dokumentum HET kódot és QR kódot is tartalmaz, amit az Országos Építésügyi Nyilvántartás generál és az elektronikus nyilvántartásában lekérdezhető. 

Általában (99%-ban) elektronikus formában elfogadják a tanúsítványokat a szerződésekhez. Az ár 2023. február 1-től nem tartalmazza a nyomtatás és postaköltséget. Nyomtatás és postaköltség opcionálisan + 1.000.-Ft, ha kéri. 

Fizetés 

Fizetés lehet készpénzben vagy utalással. Online számlázás a helyszínen. Magánszemélyeknek Gergics Katalin. Cégeknek és magánszemélyeknek is Páll Zoltán tud számlázni, a Katás változások miatt. 

Mikor kötelező energetikai tanúsítványt készíttetni?  

Európai uniós előírás alapján 2012 január 1-jétől minden értékesítésre kerülő és tartósan bérbe adott épületre kötelező az energetikai tanúsítás. Meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység (lakás) eladása vagy bérbeadása tárgyában készült szerződésnek tartalmaznia kell: a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette. Minden tanúsítványnak egyedi azonosító kódja van (HET kód). A tanúsítást Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékébe felvett tanúsítók végezhetik.

Meddig érvényes az energetikai tanúsítvány?

Az energetikai tanúsítvány tíz évig érvényes. Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni, ha a tanúsítvány hatálya alatt eladás, vagy bérbeadás történik.

Helyszíni szemle

A helyszíni szemle 20-30 perc/lakás, (falak, födém, nyílászárók, fűtés, melegvíz, alapterület, belmagasság stb.) A helyszíni szemlére kérem készítse ki a helyrajzi számot.

Régebbi építésű ingatlanokhoz nem szükséges különösebb műszaki információ, de ha van az mindenképp segítség. Újabb építésű (2000 után épült) ingatlanokhoz építészeti-műszaki dokumentáció (építésügyi engedélyekhez benyújtandó tervből a rétegrendi kimutatás) feltétlenül szükséges, beszerezhető a kerületi önkormányzattól. A 2000. év után épült ingatlanok energetikai tanúsítványát műszaki leírás hiányában nem tudom vállalni.

Mikor kötelező energetikai tanúsítványt készíttetni?

2012 január 1-jétől minden értékesítésre kerülő és tartósan bérbe adott épületre kötelező az energetikai tanúsítás. Meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység (lakás) eladása vagy bérbeadása tárgyában készült szerződésnek tartalmaznia kell: a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette. Minden energetikai tanúsítványnak egyedi azonosító kódja van (HET kód). A tanúsítást Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékébe felvett tanúsítók végezhetik.

Mikor nem kell energetikai tanúsítvány?

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 1. § (2) alapján: Nem kell tanúsítványt készíteni:

az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre; (azaz ha 50 m2-nél kisebb az egész épület)
az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre; (nyaraló)
a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;
hitéleti célra használt épületre; (templom)
a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húsz-szoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.
176/2008. (VI. 30.) 3. § (4)

a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt; (pl.: férj-feleség, testvérek)
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.

Meddig érvényes az energiatanúsítvány?

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) A energiatanúsítvány tíz évig hatályos. (2) Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni, ha a tanúsítvány hatálya alatt eladás, vagy bérbeadás történik.

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában készült – ingatlan adásvételi– szerződésnek tartalmaznia kell:

a) annak rögzítését, hogy a rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni,
b) a tanúsítvány azonosító kódját (HET kód, Hiteles Energetikai Tanúsítvány), és
c) a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.

Mit mutat meg az energetikai tanúsítvány?

A tanúsítvány megmutatja, hogy milyen szintű az adott épület energiahatékonysága. A tanúsítványban, általános esetben az épület éves energiafogyasztását hasonlítják össze (minden energiafajtát az előállításhoz szükséges primer energia váltószámmal korrigálva) egy ugyanolyan méretű, alakú és rendeltetésű épület energiafogyasztásával, amelyik éppen megfelel a jogszabályban rögzített pillanatnyi energetikai követelményeknek. A skála a legkedvezőbb „AA++” kategóriától a legkedvezőtlenebb „JJ” kategóriáig terjed. A „CC” kategória a mindenkori energetikai követelményszintnek éppen megfelelő épületet vagy lakást jelenti.

BB és annál kedvezőbb besorolások megszerzésének alapfeltétele kis energiafogyasztás mellett az épület külső felületeinek nagyfokú hőszigetelő képessége és legalább részben megújuló energiákkal való ellátása. Maga a címke a háztartási gépek energiafogyasztását jelző címkére hasonlít. A tanúsítvány bevezetésétől is azt várják, – mint ami a háztartási gépek esetében már megtörtént – hogy az alacsony energiafogyasztás értékké válik. További információ: http://www.e-epites.hu/energetikai-tanusitas. Jogszabályi háttér: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet, és a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.