Új építésű ingatlanok

Az új építésű ingatlanokat érintik a változások 2022-ben

Az új építésű ingatlanokat érinti jelentősen a változás. 2022. június 30. után használatba vételre kerülő minden új építésű épületnek meg kell felelnie a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklétben foglalt követelményeknek, azaz a közel nulla energiaigényű követelményszintnek.

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6/B. § A 6. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően, ha az építészeti-műszaki dokumentáció alapján az épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a használatbavételre 2020. december 31. napját követően kerül sor, a 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 2022. június 30. napja utáni használatbavétel esetén kell megfelelni. Beiktatta: 57/2020. (XII. 29.) ITM rendelet 1. §. Hatályos: 2020. XII. 30-tól. Forrás: https://net.jogtar.hu/

A hitelintézetek már a decemberi határidő előtt is kérik, hogy az új építésű ingatlan feleljen meg a közel nulla energiaigényű követelményszintnek, azaz BB vagy annál jobb energetikai besorolás szükséges, hogy folyósítsák a hitelt.

Energetikai tanúsítvány besorolás

A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjének bevezetésének fő célja az alternatív energiaellátás alkalmazásának előmozdítása mindazon esetekben, amikor annak műszaki, környezeti és gazdaságossági feltételei adottak.

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. mellékletben a négy követelmény, aminek meg kell felelni:

  • A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények
  • A fajlagos hőveszteség tényező követelményértékei
  • Összesített energetikai jellemző követelményértéki
  • Felhasznált minimális megújuló energia részaránya

2022-től a felhasznált minimális megújuló energia részaránya legalább 25% kell legyen az új építésű ingatlanoknak

Az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból kell biztosítani, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben előállított.

Megújuló energia: nap-, szél-, hullám energia, vízenergia, geotermális, geotermikus, hidrotermikus, légtermikus energia, tűzifa, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energia, a biogázok energiája, fapellet, agripellet

A biomassza alapú alternatív energiaellátást illetően a következő feltételeket kell megvizsgálni:

  • a tüzelőanyag szállítási távolsága mekkora;
  • a szükséges teljesítményű hőtermelő berendezés beszerezhető-e, üzemeltetése milyen mértékben automatizált, illetve milyen személyi kiszolgálást igényel;
  • az épületben vagy a telekhatáron belül a szükséges tüzelőanyag-tároló terület biztosítható-e.
  • A heti rendszerességű vagy annál gyakoribb személyi kiszolgálási igény az ilyen rendszer alkalmazásának kizárását megalapozó indokként elfogadható.

Amennyiben az előző szempontok alapján a biomassza alapú alternatív energiaellátás lehetséges, akkor számítandó a rendszer fajlagos primerenergia-igénye.

Minőségi osztályának szöveges jellemzése

Besorolás Minőségi osztályának szöveges jellemzése
AA++ Minimális energiaigényű
AA+ Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
AA Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
BB Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő
CC Korszerű
DD Korszerűt megközelítő
EE Átlagosnál jobb
FF Átlagos
GG Átlagost megközelítő
HH Gyenge
II Rossz
JJ Kiemelkedően rossz

 

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.