Energetikai tanúsítvány lekérdezés

energetikai tanúsítvány lekérdezés online

Az energetikai tanúsítvány lekérdezés a hiteles energetikai tanúsítványok országos, elektronikus nyilvántartásából https://entan.e-epites.hu/. Itt a bal oldali nyilvánosságnak szánt részen belül a Tanúsítványok lekérdezése linken. A budapesti címeknél a kerületet is ki kell jelölni, ellenkező esetben nem biztos az eredmény.

Az e-tanúsítás a 2013.01.01.-től tartalmazza a feltöltött hiteles energetikai tanúsítványokat országosan.

Európai uniós előírás alapján 2012 január 1-jétől energetikai tanúsítvány készítése kötelező új épület építésekor. Meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon átruházása vagy bérbeadása esetén. Ezen kívül 250 m2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Az ingatlan értékesítés vagy bérbeadáskor a reklámban fel kell tüntetni az energetikai minőség szerinti besorolását, amennyiben a tanúsítvány rendelkezésre áll. Az ingatlan adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell: a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette. Minden tanúsítványnak egyedi azonosító kódja van (HET kód).

energetikai tanúsítvány lekérdezés azonnal

A QR kóddal ellátott Hiteles Energetikai Tanúsítvány (HET) az Országos Építésügyi Nyilvántartás adatbázisába kerül: entan.e-epites.hu. Az energetikai tanúsítvány készítését a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékébe felvett mérnökök végezhetik ügyfélkapus azonosítást követően. A műemlék épületekhez tartozó értékleltár elkészítését és költségeit az ár nem tartalmazza.

energetikai tanúsítvány érvényessége

Az energetikai tanúsítvány 10 évig érvényes. Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni, ha a tanúsítvány hatálya alatt eladás, vagy bérbeadás történik.

Elveszett energetikai tanúsítványok pótlása

Az energetikai tanúsítvány 10 évig érvényes. Előfordulhat, hogy évek múlásával a tulajdonosok nem találják a papír alapú energetikai tanúsítvány. A hiteles energetikai tanúsítványok országos, elektronikus nyilvántartása https://entan.e-epites.hu/ weboldalon található. Üzemelteti a Lechner Nonprofit Kft. Az ingatlan tulajdonosnak kiadják az adatbázisban lévő energetikai tanúsítványokat, ha igazolja a tulajdonjogát.

energetikai tanúsítvány jogszabály

Jogszabályi háttér: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet, és a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet.

A számítás a 39/2015. (IX. 14.), 5/2018. (III. 12.) MVM és 41/2019. (XI. 14.) ITM rendelettel módosított
7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.