Változások 2020-tól

Változások 2020-tól

Az új építésű ingatlanokat érinti jelentősen a változás. A 2020. december 31-e után használatba vételre kerülő minden épületnek meg kell felelnie a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklétben foglalt követelményeknek, azaz a közel nulla energiaigényű követelményszintnek. A hitelintézetek már a decemberi határidő előtt is kérik, hogy az új építésű ingatlan feleljen meg a közel nulla energiaigényű követelményszintnek, azaz BB vagy annál jobb energetikai besorolás szükséges, hogy folyósítsák a hitelt. Az ok az, hogy építési hitelnél kockázati tényező, ha nem kapja meg az ingatlan 2020. december 31-ig a használatbavételi engedélyt, utána pedig már a szigorúbb követelmények kell megfelelni. Ezzel nehéz helybe hozzák a hiteligénylőket.

Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő

A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjének bevezetésének fő célja az alternatív energiaellátás alkalmazásának előmozdítása mindazon esetekben, amikor annak műszaki, környezeti és gazdaságossági feltételei adottak.

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. mellékletben a négy követelmény, aminek meg kell felelni:

  • A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények
  • A fajlagos hőveszteség tényező követelményértékei
  • Összesített energetikai jellemző követelményértéki
  • Felhasznált minimális megújuló energia részaránya

2021-től a felhasznált minimális megújuló energia részaránya legalább 25% kell legyen az új építésű ingatlanoknak

Az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból kell biztosítani, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben előállított.

Megújuló energia: nap-, szél-, hullám energia, vízenergia, geotermális, geotermikus, hidrotermikus, légtermikus energia, tűzifa, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energia, a biogázok energiája, fapellet, agripellet

A biomassza alapú alternatív energiaellátást illetően a következő feltételeket kell megvizsgálni:

  • a tüzelőanyag szállítási távolsága mekkora;
  • a szükséges teljesítményű hőtermelő berendezés beszerezhető-e, üzemeltetése milyen mértékben automatizált, illetve milyen személyi kiszolgálást igényel;
  • az épületben vagy a telekhatáron belül a szükséges tüzelőanyag-tároló terület biztosítható-e.
  • A heti rendszerességű vagy annál gyakoribb személyi kiszolgálási igény az ilyen rendszer alkalmazásának kizárását megalapozó indokként elfogadható.

Amennyiben az előző szempontok alapján a biomassza alapú alternatív energiaellátás lehetséges, akkor számítandó a rendszer fajlagos primerenergia-igénye.

Minőségi osztályának szöveges jellemzése

BesorolásMinőségi osztályának szöveges jellemzése
AA++Minimális energiaigényű
AA+Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
AAKözel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
BBKözel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő
CCKorszerű
DDKorszerűt megközelítő
EEÁtlagosnál jobb
FFÁtlagos
GGÁtlagost megközelítő
HHGyenge
IIRossz
JJKiemelkedően rossz

 

A Tanúsított ingatlanok megoszlása 2019-ben

energetikai besorolás 2019

Forrás: e-epites.hu

Energetikai tanúsítvány készítése Budapesten adásvételi szerződéshez vagy bérbeadáshoz

 

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.